Register | Login
Anime Characters Database Featured Character Featured Series
Go To Top
Go To First Content
Go To Bottom Links

Reader View This Months Trends!

Fav Trends

 • +58
  Soi Fon
 • +30
  Zofis
 • +5
  Chocolat
 • +5
  Genbo
 • +5
  Han
 • +5
  Hatsumi Mizunashi
 • +5
  Jeanette
 • +5
  Lalabel Tachibana
 • +5
  Lalatina Dustiness Ford
 • +5
  Marine Morisawa
 • +5
  Nanami Hoshizaki
 • +5
  Revy
 • +5
  Ruven Filnir
 • +5
  Saionji
 • +5
  Sora
 • +5
  Wendy Marvell
 • +5
  Yoruichi Shihouin
 • +5
  Yukiko Satake
 • +4
  Aika Tsube
 • +4
  Akira
 • +4
  Akira Mitsurugi
 • +4
  Anya Alstreim
 • +4
  Asuto
 • +4
  Ayuka
 • +4
  Bakuryuu
 • +4
  Beatrice Basler
 • +4
  Chuck Preston
 • +4
  Dail Grande
 • +4
  Doza Bale
 • +4
  Dr. Indigo
 • +4
  Eriko Midou
 • +4
  Esdeath
 • +4
  Eva-R
 • +4
  Fujiko Ashiya
 • +4
  Funakoshi
 • +4
  Fuyumi Hayakawa
 • +4
  Genkaku Azuma
 • +4
  Golem
 • +4
  Guda
 • +4
  Hanzo
 • +4
  Hazuki Yoshimi
 • +4
  Hazuki's mother
 • +4
  Hermes
 • +4
  Hestia
 • +4
  Hideomi Kuraki
 • +4
  Himeko Kouji
 • +4
  Hunter
 • +4
  Isao Saionji
 • +4
  Izumi Takanashi
 • +4
  Jinno

Like this Page

Characters

Anime and Games