☰ MENU ACDB
Ads
A4 B2 C7 D4 E5 F4 G4 H7 I7 J3 K15 L2 M17 N9 O1 P2 R6 S18 T14 U2 Y5 ALL

Anime Characters Database Logo Characters

TEXT VIEW OF NAMES

Protagonist

Izuku Midoriya

Antagonist

Kurogiri
Atsuhiro Sako
Jin Bubaigawara
Moonfish
Himiko Toga
All For One
Chizome Akaguro
Tomura Shigaraki
Mustard
Noumu
Kai Chisaki
Muscular
Kenji Hikiishi
Dabi
Shuuichi Iguchi

Deuteragonist

Katsuki Bakugo

Main Character

Tenya Iida
All Might
Ochako Uraraka
Shouto Todoroki

Supporting

No.13
Midnight
Tetsutetsu Tetsutetsu
Kosei Tsuburaba
Yuuga Aoyama
Mezou Shouji
Mt.Lady
Chiyo Shuzenji 'Recovery Girl'
Rikido Sato
Kuugo Sakamata
Shino Sousaki
Tooru Hagakure
Kamui Woods
Mei Hatsume
Endeavor
Ibara Shiozaki
Minoru Mineta
Toshinori Yagi (true form)
Snipe
Fumikage Tokoyami
Kyouka Jirou
Sirius
Present Mic
Hanta Sero
Shinya Kamihara
Koji Koda
Backdraft
Hitoshi Shinso
Neito Monoma
Itsuka Kendo
Eijirou Kirishima
Cementoss
Denki Kaminari
Mina Ashido
Deathgoro
Ryuuko Tsuchikawa
Chatora Yawara
Nezu
Shota Aizawa
Mashirao Ojiro
Naomasa Tsukauchi

Sub Characters

Mangūsu Habuko
Awata Kaoruko

Extras

Sansa Tamakawa

Unsorted

Nejire Hado
Dave Shield
Higari Maijima
Mitsuki Bakugou
Tomoko Shiretoko
Taishiro Toyomitsu
Shikkui Makabe
Emi Fukukado
Usagiyama Rumi
La Brava
Tsuyu Asui
Saiko Intelli
Fujimi Romero
Ryuko Tatsuma
Momo Yaoyorozu
Shihai Kuroiro
Yui Kodai
You Shindou
Kenji Tsuragamae
Nirengeki Shoda
Uwabami
Tsunagu Hakamata
Manga Fukidashi
Reiko Yanagi
Tensei Iida
Nana Shimura
Tamaki Amajiki
Cop
Itejirou Touteki
Rei Todoroki
Giran
Rock Lock
Lunch Rush
Tatami Nakagame
Inasa Yoarashi
Bibimi Kenranzaki
Sekigai Kashiko
Kurono Hari
Sen Kaibara
Kinoko Komori
Eri
Selkie
Pony Tsunotori
Juzo Honenuki
Kouta Izumi
Inko Midoriya
Hiryu Rin
Gunhead
Seiji Shishikura
Melissa Shield
Fuyumi Todoroki
Mirio Togata
Irinaka
Kyoutoku Jirou
Nagamasa Moura
Sekijirou Kan
Chronostasis
Gentle Criminal
Yokumiru Mera
Camie Utsushimi
Tadan Dadan
Hound Dog
Hawks
Togaru Kamakiri
Jurota Shishida
Gran Torino
Masaki Mizushima
Setsuna Tokage
Kojiro Bondo
Yousetsu Awase
Sir Nighteye
Ectoplasm
Fourth Kind

Ads
Please know that cookies are required to operate and enhance our services as well as for advertising purposes. We value your privacy. If you are not comfortable with us using this information, please review your settings before continuing your visit. [close]
Ads

Anime Characters Database Logo Who's This Character Board | New Thread

12:29 am
Anonymous
Who is this ?
Yesterday 06:13 pm
Anonymous
Who is this ?
Yesterday 06:12 pm
Anonymous
Who is this ?

New Thread

Ads
All images are copyright of their respective owners. Copyright © 2007-2020 Goral Software

We had 70543 visitors yesterday. Tell a friend about ACDB and let's get that over 100000 tomorrow!