Anime Characters Database

Ryoujoku Sou 2

23 Characters
Character Images
Akane Sakurazaka
Akira Tamaya
Ayaka Fujimori
Cat Creature
Eri Hishikawa
Fumitaka Sakurazaka
Haho Adachi
Heiji Gomi
Helen Rumsfeld
Kaneyoshi Yokomizo
Kyouhei Mishima
Kyouko Chikura
Madoka Hinagata
Masaya Kimura
Mr N
Rintarou Yamamoto
Ryou Akishima
Shouko Anzai
Tatsurou Kamon
Tsubasa Shinmura
Tsutomu Tsunekura
Yuu Ichimonji
Yuusaku Kagami

Media Type
H-Game
Romaji Title
Zoku Ryoujoku Sou
Japanese Title
続・凌辱荘
Japanese Studio Name
インターハート
English Studio Name
Interheart
Release Date