Anime Characters Database

Clear

18 Characters
Character Images
Bukomon Suiei
Haruno Motomachi
Hisame Arima
Kangetsu Yukino
Kaoru Sonobe
Kouichi Yukino
Kuniharu Migiwa
Kyouko Kondou
Masaru Mochizuki
Miki Tsukimura
Mizuki Ichihara
Natsuki Yukino
Nonoka Okamoto
Nonoka Sayama
Sakurako Migiwa
Sayu Miyagino
Sentarou Katsui
Yuki Aida

Media Type
H-Game
Romaji Title
Kuria
Japanese Title
クリア
Furigana Title
くりあ
Japanese Studio Name
ムーンストーン
English Studio Name
MOONSTONE
Release Date
Genre Tags
drama, fantasy, harem