Anime Characters Database

The Peace Plan to Save the World

16 Characters
Character Images
Aya Kyoujima
Chiduki Seiga
Echole
Kamui Morisaki
Karuna Nazuka
Kazane Yonomori
Kotori Nishina
Mashiro Amao
Mea Amatsumi
Miyako Lucy Osprey
Riri Mitsurugi Rafuaietto
Ruricia Berufuroo
Sakura Anemoto
Seimu Sasara
Tsugumi Utsuho
Yuu Yonomori

Media Type
H-Game
Romaji Title
Naito Wizaado ~ Mahou Taisen ~ Za Piisu Puran obu Seebu za Waarudo
Japanese Title
ナイトウィザード〜魔法大戦〜The Peace Plan of Save the World
Furigana Title
ないとうぃざーど まほうたいせん ざぴーすぷらんおぶせーぶざわーるど
Japanese Studio Name
ルーン
English Studio Name
RUNE
Release Date