Anime Characters Database

Death Lori

45 Characters
Character Images
Ayumi
Botan Ayahara
Eisei
Etsu
Fisher
Frederick (Deriko)
Fuego Manana
Fumie Takei
Go
Hanchou Sasaki
Hunter
Hyousuke Okada
Inuo Inuhashi
Iyo Kamiizumi
Jun Seibun
Kankarin
Kei
Kimahiru Shibasa
Kyouka Ayahara
Makoto Onoda
Megumi Inuhashi
Mikan Himeno
Negiane
Riha
Risyu
Ro
Ryouichi Okita
Ryuu Gishou
Sakura Yokota
Sangetsu Chou
Sei
Sen
Shinko
Shinya
Soren
Soukichi Fujiishi
Sousou
Sugar Rinteren
Suit Man
Takei
Tei
Tsubane Kurata
Youko Kaga
Yumi Ooba
Yunagi Mihara

Media Type
H-Game
Romaji Title
Desu Rori
Japanese Title
デスロリ
Furigana Title
ですろり
Japanese Studio Name
機械式少女
English Studio Name
mechanical-girl
Release Date
Genre Tags
lolicon, doujin games