∞Anime ∞Female ∞Male ∞Quote
100860 Characters
×
Login | Register

I'm sorry, Headmaster.

- Mafuyu Kirisu
ACDB.ca
LOGIN
ANIME
CHAR
GAMES
MOD
ACDB.ca
LOGIN
ANIME
CHARACTERS
GAMES
ADMIN
Advertisements
Report
A1 F1 H4 K8 L1 M8 N8 O2 S3 T2 U1 Y6 ALL

Characters

TEXT VIEW OF NAMES

Unsorted

Nobukado Kaoru Shouyoken Takeda
Oda Saburo Kuon Nobunaga
Naito Kokoro Masahide
Nagahide Mugiho Gorozaemon'nojiyou Niwa
Haruyuki Koi Kansuke Yamamoto
Kazumasu Hina Hikoemon Takigawa
Hideyoshi Hiyoko Tokichiro Kinoshita
Louis Erica Frois
Aina
Masuhide Ume Chuzaburo Gamou
Yoshiaki Futaba Ashikaga
Oda Ichi
Tadakatsu Ayana Heihachiro Honda
Kagetora Miku Nagao
Kagetsuna Akiko Yohiyouenojou Naoe
Harunobu Hikari Takeda
Nobufusa Kasuga Minonokami Baba
Yuina Kichou Saito
Masanobu Toto Kosaka
Narimasa Wakana Kuranosuke Satsusa
Ujizane Mari Hikogorou Imagawa
Yoshinari Touko Sanzaemon Mori
Masakatsu Koroko Koroku Hachisuka
Kiyo
Yoshitaka Shizuku Kanbee Kodera
Fujitaka Yuu Yoichirou Hosokawa
Motoyasu Aoi Jirosaburo Matsudaira
Yasumasa Kayo Koheita Sakakibara
Kageie Zakuro Yajirou Kakizaki
Shigehide Karasu Magoichi Suzuki
Nobushige Yuugiri Tenkyuu Takeda
Masakage Konayuki Yamagata
Katsuie Mitsuki Gonroku Shibata
Masayuki Hifumi Kibee Mutou
Toshiie Wanko Matazaemon Maeda
Nagayoshi Koyasha Katsuzo Mori
Hisahide Shirayuri Danjiyoshohitsu Matsunaga
Shigeharu Shino Hanbe Takenaka
Kuu
Yoshiteru Kazuha Ashikaga
Nagamasa Makoto Shinkuro Asai
Masanobu Yuuki Yahachiro Honda
Masashige Konami Hanzo Hattori
Kagemochi Matsuba Amakasu
Shigetomo Suzume Magosaburo Suzuki
Advertisements


Sponsored with ♥Sponsored with Jewels

Reiana ( Rubies 90)


Who's This Character Board | New Thread

Yesterday 10:16 am
Anonymous
Who is this ?
Yesterday 09:56 am
Anonymous
Who is this ?
Yesterday 09:07 am
Anonymous
Who is this ?
URL
Comment
Name
NSFW (18+) ?

Post a link to an image you want the Anime Characters Database Community to Identify


New Posts New Comments
Advertisements
All images are copyright of their respective owners.
Rendered in 16.1 ms. R-18-W-1-M-2103.05 KB Modified: Sat, 02 Jun 2018 07:29:10 -0400 | [Options] Copyright © 2007-2019 Goral Software

Advertisements